Reiki

Proč je dobré naučit se pracovat s energií

Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie. Není možné, abychom byli zdraví a psychicky v pohodě, když jsme energeticky vyčerpaní. Tohle ví většina léčitelů a proto také obvykle s energií pracují. Je ale velmi důležité, aby oni sami dovedli se svou vlastní energií dobře zacházet.

Mnoho léčitelů začíná svou praxi tak, že přijdou na to, že když přiloží ruce na druhého člověka, tak mu to pomůže. A v tomhle prvotním nadšení zapomínají na sebe. Dávají totiž nemocnému člověku svou osobní energii a ta je vyčerpatelná. Čím více je člověk nemocný nebo vyčerpaný, tím více energie si od léčitele vezme. Dobře to znají také zdravotní sestry, ošetřovatelé starých lidí, maséři nebo kosmetičky. Při každém dotyku s druhým člověkem dochází ke srovnání hladiny těchto dvou lidí na stejnou úroveň energie. Jako ve spojených nádobách. Tomu, kdo má energie méně přibude a tomu, kdo jí má více, ubude. Pokud takový začínající léčitel včas nedoplní svou energii, může se stát, že se setká s nemocným člověkem, který ale bude mít energie více než sám léčitel. Potom se stane, že energetická informace o nemoci pacienta přejde na léčitele, a on sám onemocní nemocí svého pacienta. Osobní energie se dá doplňovat mnoha způsoby. Dechovými cvičeními, slunečními paprsky, energií stromů nebo kamenů. I tady je ale třeba energiím rozumět, protože každý strom a každý kámen má jinou energii a pokud doplňujeme jenom jeden druh energie, často to není dostačující. Dobrý léčitel, který pracuje s osobními energiemi by proto měl být především velký odborník přes energie. Nestačí jenom vytažené negativní energie odhazovat nebo pálit nad plamenem, ale je třeba svou energii také správně doplňovat. Proto se spousta léčitelů nechává zasvěcovat do energie Reiki, protože je to universální, všeobsahující energie. A pokud je někdo zasvěcen do Reiki, neměl by nikdy mít energie nedostatek. Kdykoli energii dává, sám ji zároveň i jako průchozí kanál přijímá. Také nemusí nijak odhazovat ani likvidovat negativní energie, protože Reiki působí tak, že přeměňuje negativní energii v pozitivní.

Reiki je léčebná metoda, pomáhá lidem při uzdravování tím, že nastartuje samoléčebné schopnosti těla - to je nejdůležitějším prvkem tohoto systému.

Reiki také lze považovat za způsob života, ovlivňující vědomí a životní postoj.

Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého člověka, je výborná v těhotenství, miminka a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně tak zvířata a rostliny.

Preventivní a léčivá síla Reiki může být podporována dvěma jednoduchými principy:

čištěním meridiánů(energetických drah) a vyrovnáváním čaker (energetických center) k dosažení harmonického toku energie.

Reiki (Starý japonský termín ) - síla života, božská energie, energie lásky. Tato energie proudí vším, co existuje, má schopnost oživovat, je sama životem. Celý systém má svůj původ ve staroindickém učení o uzdravování, známém již v Budhových dobách.

V nové době metodu znovu objevil a zpopularizoval japonský vědec Dr. Mikao Usui, který  v roce 1922 založil v Tokiu první kliniku pro léčbu metodou reiki. Ve druhé polovině 20. století se o metodu začal zajímat západní svět. Cílem léčby metodou reiki je uzdravení člověka jako celku, jeho těla, mysli i ducha.

Co to vlastně ta energie Reiki je a jak funguje. Je to energie z Vesmíru, která kam přijde, stejně tak jako ve vesmíru je vše v harmonii, začne vše harmonizovat, čistit a léčit. Je čistá, léčivá. Má svou inteligenci a ví přesně, kde v těle pomoci. Při ošetření můžete pociťovat teplo nebo mravenčení v těle. Přijímání Reiki je velmi relaxační a uklidňující zážitek.

 • Podporuje přirozenou samoléčbu
 • Vyrovnává energii v těle
 • Posiluje orgány a žlázy
 • Posiluje imunitní systém
 • Léčí příznaky a příčiny nemoci
 • Ulevuje od bolesti
 • Odstraňuje toxiny z těla
 • Přizpůsobuje se přirozeným potřebám jedince
 • Zvyšuje vědomí sebe sama
 • Uvolňuje a snižuje stres
 • Podporuje kreativitu
 • Odbourává bloky a uvolňuje potlačované pocity
 • Pomáhá při meditaci a podporuje pozitivní myšlení

Pochopení Reiki a používaných pozic rukou předpokládá jisté znalosti o čakrách. Čakry jsou připojeny k fyzickým orgánů v našem těle v různých vrstvách energetického pole (aura).Každá čakra odpovídá příslušenému orgánu v našem fyzickém systému.
Kořenová (základní) čakra - tlusté střevo a konečník a má určitý vliv na funkci ledvin a nadledvin.
Pupeční čakra - reprodukční systém, varlata a vaječníky a také na močový měchýř a ledviny.
Solar plexus čakra - játra, žlučník, žaludek, slezinu, slinivka břišní a tenké střevo.
Srdeční čakra patří k srdci a pažím a brzlíku.
Krční čakra - plíce, hrtan a štítná žlázy.
Třetí oko (na čele) čakra - mozek, hypofýza, obličej, nos a oči.
Korunní čakra - je spojena s celou bytostí.

Mezi stavem čakry a stavem příslušného orgánu existuje jasná souvislost. Čakra může být příliš aktivní, málo aktivní nebo je v rovnováze. 

Reiki navrací čakrám rovnováhu a orgánům zdraví.

Reiki nemá nic společného s náboženstvím

Člověk, který chce s Reiki pracovat, musí projít takzvanou iniciací, kdy mu Mistr Reiki učitel otevře energeticky sedmou čakru na temeni hlavy a pak jím energie prochází až k jeho rukám a těmi ji pak předává vždy, když si o to s pokorou požádá. Není to tedy jeho energie.

Terapeut je kanál pro tuto energii a dává Vám pouze svůj čas.

Existují 4 stupně reiki:

I. - práce s energií, která se předává pouze dotyky

II. - práce s energií, která je silnější, dá se posílat i na dálku, do minulosti i do budoucnosti, do situace, používají se symboly

III. - práce s nejvyšší energií, nový symbol pro léčení... Člověk se stává Mistrem Reiki.

IV. - člověk je Mistr-Učitel, zasvěcuje ostatní, pracuje s existujícími symboly, může vytvářet symboly.

Někdy mohou být některé, výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit. Tyto blokace mohou být způsobeny dlouhodobým stresem, strachem, zklamáním, nenávistí, nějakým šokem či negativními vlivy okolního prostředí. Čakry jsou důležitými prvky, které ovlivňují naše zdraví, aniž bychom si to uvědomovali. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud je všech sedm čaker v harmonii, je harmonický i život člověka.

Cena:

Reiki + harmonizace čaker

30 min    300,-Kč

60 min    500,- Kč   

Seznam S-Rank